Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:00 Пон. - Чет.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

  Абонамент за бюлетин


  Новини   

  Общо събрание на акционерите

  22/05/2012

  „Албена" АД представя покана за провеждане на Общо Събрание на Акционерите на дружеството, насрочено за дата 24.06.2012 г. в к.к. Албена

  Съветът на директорите на „Албена" АД свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за дата 24.06.2012 г., в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала „Гранд Хол", от 10:00 часа, при следния дневен ред:
  1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. и на одиторския доклад за 2011 г.
  2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г. и на консолидирания одиторски доклад за 2011 г.
  3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
  4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
  5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.
  6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011 г.
  7. Избор на регистриран одитор за 2012 г.
  8. Разни

  Поканата, дневният ред, проекторешенията и материалите за Общото събрание можете да намерите тук.

  Годишните консолидирани и неконсолидирани отчети на дружеството, както и междинния отчет към м.Март 2012 г. можете да намерите тук.

   

  Анкета

  Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
  Резултати
  http://albena.bg/bg/pages/albena-sport-calendar.html
  http://www.ecoagro.bg/
  http://albena.bg/bg/pages/testimonials.html/